Con Chó Phèn CS

Lão năm Râu con chó phèn ..
Sanh ra đàn cháu tội đồ Việt Nam
Đêm nằm Râu nghĩ chẳng ra
Xử sao đám cháu quỷ ma của mình

Vô thần thất học khốn a ??
Chửi cha tổ mẹ chúng bây thế này
Biết thế râu đéo làm cha
Ở trong lổ nẻ không chen với đời

Bây giờ sự việc đã xa
Làm sao thu xếp làm sao đền bù
Dân ơi ta bảo dân này
Tự do dân chủ ..tự do quơ quào

Mạnh ai nấy thủ nấy lo
Tao làm chủ tịch ăn nhiều hơn bây
Khi nào hết gạo hết cơm
Tao đem ruộng đất nhân dân đi cầm

Hết tiền cưới vợ xã ta
Cưới con gái út thằng khùng họ Bin .
Kết thông gia bao nhà họ Mảo ..
Bán sông hồ bán đảo Trường Sa

Lo không xong ta bán thêm tí nữa
Một đảo nhầm gì cũng chỉ lo xa
Hoàng Sa cũng thích cho Mao
Bắt tay ký kết hợp đồng riêng ta

Dân lo cũng chẳng nhầm nhò
Tiền ta bán đảo đem về vợ con
Vợ ơi mày có thương Mao
Nói tao một tiếng tao share chung giường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: