CSVN cho TC Khai Thác Bauxite Tây Nguyên

Published by Viet Nam Quoc Dan Dang on Apr 17, 2009
Category: Environment
Region: United States of America
Target: Tuyên Cáo V/V CSVN cho TC Khai Thác Bauxite Tây Nguyên (Cập Nhật 16/04)
Giòng suối đã bị ô nhiểm trong tiến trình xây dựng, người lội qua đã bị ngứa

Background (Preamble):

Kính gửi quý đảng chính trị, cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí cùng đồng bào trong và ngoài nước.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ nguyên hình là một đảng “mãi quốc cầu vinh”, vùng biên giới, vùng biển, gần đây vùng Tây Nguyên CSVN lần lượt dâng vào tay Trung Cộng. Phẫn nộ trước hiểm họa đối với dân thì CSVN cai trị bạo tàn, đối với Trung Cộng thì CSVN cúi đầu làm tay sai, là người Việt Nam tha thiết với tiền đồ của tổ quốc, tha thiết với tự do, nhân quyền và dân chủ của toàn dân Việt, chúng ta phải lên tiếng đấu tranh.

Đảng CSVN cấu kết với quân Trung Cộng xâm lược đó là một thế lực vô cùng hung hiểm và độc ác, không một tổ chức hoặc đoàn thể nào có thể đánh bại chúng mà cần sức mạnh của toàn dân. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng khi nào cả một dân tộc đứng lên thì không một chế độ bạo tàn nào có thể tồn tại và các thế lực ngoại xâm đều bị quét sạch ra khỏi bờ cõi chúng ta.

Bản Tuyên Cáo Chung thể hiện một thái độ quyết liệt đối với nhà cầm quyền CSVN và quân xâm lược Trung Cộng. Bản Tuyên Cáo Chung này không thuộc về một tổ chức nào mà thuộc về sức mạnh toàn dân.

Trên tình thần đó, kính mời quý đảng chính trị, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội,cơ quan truyền thông báo chí cùng đồng bào trong và ngoài nước ký vào Tuyên Cáo Chung về việc Tập Đoàn CSVN cho Trung Cộng Khai Thác Mỏ Bauxite tại Tây Nguyên.

Việc ký vào bản Tuyên Cáo Chung rất đơn giản. Nếu là tổ chức thì quý vị ghi tên tổ chức, tên họ cuả người đại diện, và chức vụ. Nếu là cá nhân, thì ghi tên họ, thành phố, và quốc gia đang cư ngụ. Rồi email về địa chỉ baovetudo@gmail.com sẽ được cập nhật thường xuyên.

Trân trọng kính chào quý vị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: