DVD Hiện Tình Đất Nước(download)

Các cô chú anh chị có thể download link xuống hết rồi JOIN lại để thành
DVD ( Hiện Tình Đất Nước ) rồi BURN ra DVD . Chúc sức khoẻ đến các cô chú anh chị .

Text link :

http://www.megaupload.com/?d=14IVNVVU

DVD link : 10 link ( 84 MB / link )

http://www.mediafire.com/?ngimolzzkf1

http://www.mediafire.com/?dd4dzztm45m

http://www.mediafire.com/?1ulaczzwyzy

http://www.megaupload.com/?d=LKYA6YYC

http://www.megaupload.com/?d=5WXG1ZNR

http://www.megaupload.com/?d=UGZ893E0

http://www.megaupload.com/?d=Y0ZACKK4

http://www.megaupload.com/?d=G32A0PL9

http://www.megaupload.com/?d=DUF6PT93

http://www.megaupload.com/?d=1OF9HRDF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: