Một chứng tích lịch sử


Ngày 13 tháng 5, năm 2009 là hạn chót để đệ nạp hồ sơ thềm lục địa Việt Nam. Nếu không làm thì hai đảo Hoàng sa và Trường sa mà Trung Cộng đã lấy làm Huyện Tam sa trực thuộc tỉnh Hải Nam, sẽ vĩnh viễn thuộc lãnh thổ của Trung Cộng, chiếu theo Luật Biển. Việt Nam sẽ mất tố quyền đòi lại. Nhiều dấu chỉ cho thấy nhà cầm quyền CS Hà nội ở thế kẹt lớn, đang dùng hư chiêu để xoa dịu bất mãn của người dân Việt và để hài lòng quan thầy Trung Cộng. Nếu người dân Việt không làm để bảo toàn đất tổ thì ai làm. Người dân Việt trong nước bị CS trói tay trói chân, bịt miệng bịt mồm không làm được. Người Việt Hải ngoại có tự do, dân chủ, đầy đủ tài liệu, hiểu biết không làm thì ai làm.

Hư chiêu của CS Hà nội là tuyên bố lập toán đặc nhiệm, nói sẽ liên kết với Mã Lai và Phi Luật Tân để lập và nạp hồ sơ thềm lục địa. Nhưng cho đến ngày viết bài này là ngày 7 tháng 5 trong nước, tin tức trong ngoài nước cũng chưa thấy CS Hà nội làm. Người ta có thể suy đoán CS Hà nội sẽ dùng cái gọi là liên kết đó để đổ thừa cho hai nước kia bất đồng ý kiến để CS Hà nội không làm. Cũng có thể CS Hà nội nạp hồ sơ nhưng bản đồ không có hai đảo Hoàng sa và Trường sa. Có nguồn tin trong nước – tuy dè dặt vì khó kiểm chứng — CS Hà nội in bản đồ thềm lục địa Việt Nam nhưng không có hai hải đảo ấy. Nếu Hà nội nạp thì Hoàng sa, Trường sa coi như đã thuộc Trung Cộng.

Phải công tâm mà nói, thực tế CS Hà nội quá kẹt, làm sao xác lập được. Vì Thủ Tướng CS Bắc Việt là Phạm văn Đồng, bằng hai công hàm gởi Quốc vụ Viện Trung Cộng, đã xác định thêm lục địa của Trung Cộng xa rộng hơn hai hải đảo, túc là Hoàng sa Trường sa nằm trong lãnh hải của Trung Cộng nên thuôc Trung Cộng. Khi lập Huyện Tam sa, Quốc Hội Trung Cộng có công bố hai công hàm này như văn kiện nguyên tắc để thành lập chủ quyền Trung Cộng trên hai đảo. Theo định đề pháp lý “Qui peut le plus, peut le moins”, ai có quyền làm cái lớn thì có quyền làm cái nhỏ. Do đó Trung Cộng hiu hiu tự đắc xác lập chủ quyền của Trung Cộng trên hai đảo Hoàng sa trước mắt CS Hà nội , mà CS Hà nội chẳng có thể làm gì được trên phưong diện thuần túy công pháp quốc tế và luật biển. Bởi vậy khi Ủy Ban Nhân dân Đà nẳng cử nhiệm Chủ Tịch Huyện Hoàng sa, Trung Cộng tức khắc phản đối, từ trung ương đến địa phương Đảng Nhà Nước CS câm như hến

Chỉ có nhân dân Việt Nam hoạ may có thể làm được một cái gì được cho Hoàng sa và Trường sa, không được bây giờ thì được trong tương lai với chánh “quyền Việt Nam mới thay thế nhà cầm quyền CS Hà nội. Một tháng trước đây, Đại Lão Hoà Thượng Quảng Độ đã nói, “với một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam như CS Hà nội, chỉ còn có cách kỳ vọng vào người dân. CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN. Trước là chận đứng việc lấy Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhôm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.”

Và gần tới ngày 13- 5, một Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà ở Hải ngoại được tổ chức tại Little Saigon, mời Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, Quý Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng phái, Phong Trào, Liên Minh, Lực Lượng, Quý Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa và Quý đồng hương tỵ nạn đến tham dự, tại Westminster Civic Center, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683, lúc 2:00 PM Chủ Nhật 10 Tháng 5 Năm 2009. Trong chương trình có hai mục chánh: Trình bày dự án và đệ nạp hồ sơ thềm lục địa cho Liên Hiệp Quốc và Ghi danh thêm các tổ chức, Hội đoàn, Cộng Đồng…..

Cho đến bây giờ theo bản tin Việt Nam Cộng Hoà đoàn thể và quân dân cán chánh VNCH khắp ba châu: Âu, Úc, Mỹ đã ghi danh đầy 6 trang giấy đánh máy. Với đại hội ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của ngưòi Việt tỵ nạn, qui tụ hầu hết những thành phần ưu tú Việt Nam, sau đại hội danh sách chắc chắn sẽ dày cộm thêm để gởi theo hai thùng hô sơ chứng minh và xác quyết chủ quyền của VNCH trên hai đảo Hoàng sa và Trường sa.

Đến đây sẽ có người thắc mắc. Các ông bà cô bác VNCH ơi, Liên Hiệp Quốc chỉ làm việc với chánh quyền nào có pháp nhân công pháp, VNCH không còn pháp nhân thì ai mà xét cho quí vị. Câu nói này mời nghe qua, về hình thức bên ngoài thì không sai, nhưng nội dung, tình tiết, khiá cạnh pháp lý chuyên môn thiết nghĩ phải xét cho cùng kỳ lý. Điều này xin dành cho nhiều nhà ngoại giao kinh nghiệm và luật gia Canada, Pháp, Mỹ và Việt có cảm tình với người Việt hải ngoại đã giúp cho việc thiết lập hồ sơ và thủ tục đệ nạp.

Nhưng kiến thức phổ thông chỉ rõ. Hoàng sa và Trường sa theo hiệp ước San Francisco sau Thế Chiến 2, theo Hiệp ước Genève năm 1954 quan trọng nhứt, hai hiệp ước này ghi rõ là thuộc lãnh thổ VNCH. Ông Phạm văn Đồng là Thủ Tướng CS Bắc Viêt nhân danh cái gì mà công hàm cho Trung Cộng xác nhận hai đảo ấy thuộc lãnh hải và chủ quyền của Trung Cộng. Không ai có thể cho một cái gì không thuộc quyền sở hữu của mình, theo tinh lý mọi pháp luật.

Trái lại Trung Cộng đã chiếm của VNCH bằng một cuộc hải chiến, đó là xâm lăng, đã cướp đất của VNCH. Quân đội VNCH đã đổ xương máu chống lại, cả thế giới đều biết. Bây giờ chánh quyền VNCH đang ly tán nhưng nhân dân hãy còn. CS Hà nội chỉ là nhà cầm quyền, chớ không phải chánh quyền. CS Hà nội vi phạm Hiệp định Paris, cưỡng chiếm Miền Nam bằng võ trang, nắm quyền bính bằng độc tài đảng trị, nên không phải là chánh quyền do nhân dân làm ra. CS Hà nội chỉ tạm chiếm. Nước Việt Nam chỉ bị tạm chiếm. Chớ Việt Nam không có mất nước. Nhân dân Việt Nam chỉ là người dân bị trị. Chờ người dân Việt Nam không làm ra chánh quyền đang cai trị. Nên CS Hà nội chỉ là “nhà cầm quyền CS Hà nội”, chớ không phải “chánh quyền Việt Nam”.

Nhà cầm quyền CS Hà nội như Đại lão HT Quảng Độ mô tả là nhà cầm quyền “ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam” như CS Hà nội, chỉ còn có cách kỳ vọng vào người dân.” Trước tình trạng khẩn trương, nhà quyền CS Hà nội phản dân, hại nước, cắt đất dâng biển cho TC, nếu người dân không cứu nguy Tổ Quốc thì ai làm. Tổ tiên người Việt từng khuyên bảo, “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”.

Trong tình trạng khẩn cấp cứu nguy như gà mẹ cứu con trước đàn quạ xà xuống xớt, không ai nói đến chuyện khả thi hay không khả thi. Trong đấu tranh chánh trị cây dao ăn trầu cũng có thể trở thành một vũ khí lợi hại. Anh hùng Nguyễn thái Học khởi nghĩa đâu có luận thành bại nhưng danh lưu muôn thuở. Hải Quân Ngụy văn Thà tử chiến với hạm đội Trung Cộng ở Hoàng sa, đâu có màn thắng bại, được quân dân Việt Nam nhắc nhở muôn đời.

Còn bây giờ ghi danh trong hồ sơ thềm lục địa Việt Nam để nạp cho Liên Hiệp Quốc là một hành động nhẹ nhàng nhưng có tính lịch sử. Lịch sử ở chỗ bây giờ Liên Hiệp Quốc vì lý do chánh trị và thủ tục có thể chưa xét. Nhưng hồ sơ và những tên tuổi đệ nạp là một chứng lý, một băng cớ hợp lệ đã lưu ký để sau này chánh quyền mới, chánh quyền quốc gia Việt Nam thay thế CS Hà nội có thể dựa vào đó mà phát động tố quyền trước LHQ. Lịch sử ỡ chỗ những danh tánh đệ nạp hồ sơ là một bằng cớ đề cho thế hệ mai sau, con cháu không trách vì người Việt cha anh đi trước, tùy tài, tùy sức, tùy hoàn cảnh đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để bão vệ Hoàng sa, Trường sa.

Vi Anh
Theo Vietbao, 08/05/2009

(LTS: Tin giờ chót trong ngàỳ 7-5-2009 cho biết, chính phủ Hà Nội đã nộp lên LHQ bản văn có tên là “Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982” — Phúc Trình, xuyên qua TTK/LHQ, lên Ủy Hội Biên Giới Thềm Lục Địa, theo điều 76, đoạn 8, của Công Ước LHQ về Luật Biển ngày 10-12-1982 — toàn văn Anh ngữ đọc ở link: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new…ivesummary.pdf. Trong phúc trình dài 8 trang này, có ghi rõ ngay ở Phần 1 (Introduction) ngay đoạn văn đầu ghi rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: