Con “đại gia đỏ” đi học

Con đại gia đỏ khoe giàu trên mạng

Trong lúc nhân dân lao động vất vả vì cuộc sống, làm buổi sáng lại lo ăn buổi chiều. Lương tháng công nhân đại bộ phận chưa tới $100 Mỹ kim, thì con cái của các ‘đại gia đỏ’ ăn xài phung phí không thua gia đình các trọc phú dầu hỏa ở Trung Đông hay ở Âu Mỹ.

Trong một đất nước mà quyền hành tập trung vào một đảng, các chức quyền, các tập đoàn kinh tế đều do đảng cắt cử, chia chác, ban phát thì ‘nhà giàu’ chỉ có thể từ trong guồng máy mà ra.

Trong thời ký kháng chiến, người Cộng sản Việt Nam đồng hóa ‘giàu’ có nghĩa là ‘tư sản phản động’ là ‘kẻ thù của nhân dân’ – mặc dù phần lớn giai cấp khá giả thời ấy họ có tiền của bởi mồ hôi và nước mắt của chính họ, so với giai cấp ‘siêu giàu’ thời nay….. đô la và vàng được các cán bộ đảng và gia đình, dòng tộc tích lũy từ quốc khố, quốc thổ, từ tài nguyên đất nước, từ máu và mồ hôi của nhân dân lao động – Họ phải bán thân, bán sức, bán danh dự nuôi cho tập đoàn cai trị sinh sôi, nẩy nở – như một lũ ký sinh trùng, một loại đỉa vắt bám chặc vào thân thể của đồng bào, của dân tộc.

Thế thì, tầng lớp ‘siêu giàu’ ngày hôm nay phải gọi là gì? Và nhân dân phải đối xử ra sao với họ?

Lịch sử không bao giờ ngừng lại và những lúc mà chúng ta nghĩ rằng lịch sử đã chết chính là lúc lịch sử sẽ hồi sinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: