Duyệt Binh Ngày Quân Lực VNCH

Các Cô Chú Anh Chị nếu không thấy màn hình Video thì bấm vàolink bên dưới để xem video . Chúc C ô chú anh chị nhiều sức khoẻ , an lành .

http://www.megavideo.com/?v=425VCOYT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: