Quốc Hội thành Quốc Hại

Chữ Quốc hội và Quốc hại chỉ khác nhau có một vần. Quốc hội trên lý thuyết là cơ quan quyền lực tối cao trên giấy trắng mực đen của Hiến pháp VNCS. Nó trở thành Quốc hại khi thực hiện như là cơ quan của đảng, vì đảng, do đảng CS Hà nội. Giống như quyền tự do đi lại qui định rõ ràng trong hiến pháp nhưng trên thực tế nhiều văn kiện dưới hiến pháp và dưới luật trên thực tế đã buộc người dân Việt ở phải có hộ khẩu, đi đứng phải có giấy tạm vắng, tạm trú của công an. Nếu không có hộ khẩu con người Việt Nam coi như sanh vô gia cư, tử vô địa táng. Thế mà chưa thấy một ‘đại biểu nhân dân nào’ dám đặt vấn đề vi hiến của những ‘văn kiện dưới luật’ này của công an Việt Cộng. Cũng như khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ Đất nưóc”, khi đem vào thực tiễn cuộc sống trở thành “Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước”; Đảng CS Hà nội không cần dời dấu phết chi cho mất công mà vẫn trở thành chủ nhân ông thực tế của cả Nhà nuớc, Nhân dân, và Đất nước một mình ênh.

Không oan uổng cho cái gọi là Quốc hội đã trở thành Quốc hại này trong chế độ CS Hà nội khi kiểm điểm một vài quyết định thuộc quyền lợi sanh tử của quốc gia, dân tộc VN mà cơ quan gọi là quyền lực tối cao trên lý thuyết này đã làm — tưởng như giỡn chơi vậy.

Cái gọi là Quốc hội đã quốc hại khi câm như hến trước việc Thủ Tướng Phạm văn Đồng ký gởi “Công hàm bán nước”, triều cống hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc VN cho TC. Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN ký hiệp định biên giới dâng cho TC 1,000 km2 đất vùng biên giới năm 1958. Mất Ải Nam Quan mà tất cả cán bộ đảng viên đều có học một câu có giá trị lịch sử, điạ lý bất biến mà người Việt Nam nào cũng học trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, nước VN hình chữ S, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Hiệp định lãnh hải đã dâng cho TC 10,000 km2, phân nửa Vịnh Bắc Việt năm 2000. Còn Hiệp ước Việt-Trung về Vịnh Bắc bộ và Nghị định thư về hợp tác đánh cá trong Vịnh Bắc Việt – những quyền lợi sanh tử của đất nước ông bà VN để lại, thì cái gọi là Quốc hội thông qua không thảo luận, nhanh như chớp trong phiên họp bế mạc, với số phiếu 424 thuận, 1 chống và 8 không có ý kiến. “Và Nghị quyết 23/QH11/2003 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-07-1991” thì cái gọi là Quốc Hội thông qua nhanh như cướp vậy.

Về vấn đề TC khai thác bauxite tàn phá môi sinh, văn hoá đồng bào Thượng ở Cao Nguyên và nguy hiểm cho an ninh quốc phòng VN, Đảng Nhà Nước CS triều cống cho quan thấy TC, dấu kín như đúc. Đến khi quân dân Tàu đem xe, máy, người vào như chỗ không người, người Việt phản ứng mạnh. Các cựu và đương kim tướng lãnh CS Hà nội ‘kiến nghị’. “Hàng trăm trí thức, văn nghệ sĩ trong ngoài nước ‘kiến nghị’ gởi Quốc Hội xin đưa vấn ra trước Quốc hội và mọi chủ trương liên quan phải được Quốc hội quyết định; xin Quốc Hội chính thức dừng ngay lại, có giám sát chặt chẽ cho tới khi Quốc hội xem xét toàn bộ báo cáo tiền khả thi và đưa ra những phê chuẩn thích hợp”. Đây là cơ hội bằng vàng để Quốc hội có thể lấy thế nhân dân giành quyền lập pháp, giám sát chánh phủ lại. Thế nhưng trong cuộc họp báo do Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 18-5 giới thiệu về kỳ họp Quốc hội thứ 5 khóa XII, ông Trần Đình Đàn, chủ nhiệm Văn phòng, đã tĩnh bơ như người ‘Hà lội’, tuyên bố rằng Quốc hội hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bauxite, lập lại lời của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, khai thác bauxite là chủ trướng ‘lớn’ của Đảng.

Hành động của cái gọi là Quốc hội thành Quốc hại đó rất dễ hiểu. Đảng đã ‘cơ cấu’ 95% đại biểu nhân dân phải là người đảng viên. Mặt Trận Tổ Quốc cúc cung tận tụy phục vụ Đảng hơn, sàng lọc, dàn dựng sau khi ‘Đảng cử dân bầu’, tỷ lệ đảng viên tăng cao hơn ‘cơ cấu’ của Đảng. Với đa số tuyệt đối đó, ‘đại biểu nhân dân’ (từ của CS chỉ dân biểu) ngoài đảng dù có tài thánh cũng không làm gì được cho dân.

Đại biểu nhân dân ăn cơm Chuá là Đảng CS phải múa tối ngày cho Đảng. Đảng viên CS làm ‘đại biểu nhân dân’ phải thảo luận biểu quyết theo lịnh đảng vì kỷ luật đảng CS là kỷ luật sắt. Chớ không như của chánh đảng của xứ tự do, dân biểu có thể thảøo luận, biểu quyết khác chủ trương Đảng, Đảng và quần chúng không coi đó là hành động phản đảng vì quan niệm quyền lợi của quốc dân cao hơn Đảng.

Đại biểu nhân dân trong cái gọi là quốc hội của VC, đó không hạn kỳ làm đại diện dân nên sống lâu lên lão làng trở thành quan dân biểu, mất quan điển quần chúng. Lại còn kiêm nhiệm chức vụ Nhà Nước nữa. Trong 491 thành viên của Quốc Hội có khoảng 75% kiêm nhiệm thêm những công việc khác trong các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa bận với công tác kiêm nhiệm vừa lo ngại nhiều cái ghế của mình, vừa không thời gian gặp gỡ cử tri, nên chẳng đại biểu nào có thời gian theo dõi, nghiên cứu, trong khi các vấn đề lập pháp kinh tế, chánh trị, tài chánh, văn hoá, xã hội, thường rất phức tạp và nhiêu khê và chuyên môn.

Trong cái mớ bòng bòng các dự luật, nghị trình với nhiều vấn đề đa dạng đối với đại biểu nhân dân quá bận với công việc kiêm nhiệm ngoài quốc hội, Đảng qua văn phòng thường trực của cái gọi là Quốc Hội còn sử dụng những xảo thuật nghị trường. Không gởi tài liệu trước đủ thời gian để đại biểu nghiên cứu khi thảo luận. Thiếu thông tin về tình hình đất nước, nếu có tin đại đa số là tin của Đảng Nhà Nước dàn dựng vì 700 tờ báo trong nước chỉ cho 1 tổng biên tập là Đảng CS, 16,000 nhà báo chỉ có một ông chủ cũng là Đảng CS.

Nên khi thảo luận hay chất vấn đa số tỏ vẻ tự ti mặc cảm đối với nhân viên chánh phủ và đảng, kính kính, thưa thưa, cám ơn, cám đức, bào chữa cho Đảng, Chánh phủ như thần tử đối với long nhan.

Và từ đó Quốc hội trở thành Quốc hại trong chế độ CSVN, từ khi thành hình cho đến bây giờ. Nó phù họp với cái nhìn của những nhà độc tài toàn trị. Nhưng nó là một cơ quan ngoại vi, một thứ đảng cử dân bầu để hợp thức hoá, quần chúng hoá ý và lịnh của Đảng, một cánh tay làm lợi cho đảng độc tài, làm hại cho quốc gia dân tộc.

Vi Anh (VB)

Việt Báo Thứ Bảy, 6/27/2009, 12:00:00 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: