Kinh Hoàng Vụ Án Giết Người Cướp Đất

Từ việc phản đối vợ chồng Chủ tịch huyện Trảng Bom và các cán bộ địa phương chiếm đất của gia đình các anh chị em mình và đất công của nhà nước, 2 người trong một gia đình bị giết chết dã man, một người phải vào tù, nhà ở của các anh chị em bị xã hội đen tấn công bằng gạch đá và bom xăng.

Hà Nội – Ngày 24/6/2009 chị Huỳnh Thị Nhân cho biết: Năm 1994 Chủ tịch huyện Trảng Bom là Đoàn Hải mưu toan chiếm ½ khu đất mặt tiền rộng 70 m, diện tích khoảng 8000 m2 của 4 gia đình anh các chị em chị, với lý do đấy là đất của lâm trường Thống Nhất, trong khi thực sự đấy là đất của đại gia đình chị. Năm 1999, chị ra Hà Nội kiện và năm 2000 Phó Tổng Thanh tra Nhà nước là Dương Ngọc Sơn đã buộc chính quyền địa phương trả lại đất cho 4 gia đình chị em chị. Lúc này ông Đoàn Hải lên làm Phó Giám đốc Sở Nông Lâm Đồng Nai và bà vợ là Nguyễn Thị Thành lên làm Chủ tịch huyện. Họ cấu kết với các cán bộ tham tàn khác trong tỉnh tiếp tục quyết tâm chiếm đất của gia đình các anh chị em chị. Năm 2003, tỉnh Đồng Nai lại ra quyết định thu hồi một nửa số đất đã được trả với lý do là đất của lâm trường Thống Nhất. Phần đất còn lại phải đóng thuế 100%. Thực chất lúc này, sau khi bị báo đài và các cơ quan trung ương phanh phui vụ biển thủ mấy nghìn héc-ta đất, nhiều cán cán bộ ở Đồng Nai lại quyết tâm tái chiếm đất của chị Nhân và các gia đình anh em chị nhằm bù đắp phần thiếu hụt. Gia đình các anh chị em chị Nhân kiên quyết phản đối quyết định bất công này và tiếp tục kiện lên trung ương. Kết cục là một chuỗi những đau thương đổ xuống gia đình chị. Ngày 15/4/2006 chị Nhân bị cướp giấy tờ liên quan đến khu đất 8000 m 2. Ngày 6/12/2006 chị Nhân bị bắt rồi bị kết án 22 tháng tù giam vì bị bỏ vạ, cáo gian là đã lấn chiếm đất của một gia đình cán bộ lâm trường Thống Nhất và chặt phá hơn 20 cây rừng. Tháng 6.2008, trước khi chị Nhân ra tù 1 tháng, thì Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Bắc Sơn và 1 người khác đòi ủi phá nhà chị Nhân. Em trai chị là là Huỳnh Văn Phong đứng ra phản đối và bảo vệ nhà cho chị. Mười ngày sau, cán bộ xã trên đây hậu thuẫn cho côn đồ đập phá và ném bom xăng vào nhà anh Phong. Gia đình anh khiếu nại lên chính quyền tỉnh, tỉnh làm ngơ không can thiệp. Ngày 20/7/2008, nhận được điện thoại của một người quen mời anh đi xin lại cái xe nơi một gia đình xui gia của bố mẹ anh, cách nhà khoảng 3 km. Anh Phong gọi người em rể là Nguyễn Thanh Lâm cùng đi. Khi hai anh em vừa đến nơi thì bị một nhóm khoảng 20 chục thanh niên lao ra bao vây, tấn công bằng nhiều loại hung khí khiến cho anh Phong (31 tuổi) chết ại chỗ và anh Lâm (33 tuổi) chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó, 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Dũng thuộc nhóm đối tượng giết chết hai anh Phong và Lâm- đã ra tự thú. Một tuần sau Nguyễn Văn Dũng được thả và đã đi làm bảo vệ cho công ty nước ngoài ở đại phương. Công an tỉnh Đồng Nai đã đổi trắng thay đen khi cho rằng cái chết của 2 anh Phong và Lâm là do hai băng nhóm “xã hội đen” thanh toán nhau, trong khi gia đình chị Nhân cho biết 2 tên Dũng và Duy hoàn toàn không có mẫu thuẫn gì với gia đình các anh Phong & Lâm. Chị Nhân khẳng định cán bộ tham nhũng tàn ác tại địa phương đã tổ chức giết chết dã man 2 người em của chị để trả thù việc các anh chị em trong gia đình chị khiếu nại tố cáo các quan chức tham tàn của xã Bắc Sơn, của huyện Trảng Bom và của tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ cướp đất của gia đình các anh chị em chị và vụ ăn chia khoảng hơn 2000 héc-ta đất rừng ở Bắc Sơn. Hiện nay, sau nhiều đơn từ kêu oan, vụ án giết 2 người em chị Nhân vẫn chưa được xét xử, trong khi đó gia đình các anh chị em chị Nhân vẫn đang bị đe doạ tấn công và cướp đất. Lúc này chị Nhân, 4 người em và 7 người cháu là con của anh Phong và anh Lâm đang vất vưởng ở Hà Nội kêu oan cho chồng, cho cha, cho em và cho chính mình. Thái Hà CTV CSsR

Hanoi – On 24/6/2009 Ms. Huynh Thi Nhan said: In 1994 the President is in Trang Bom district Customs Union attempt to account for ½ of the front 70 m wide, area of 8000 m2 of 4 family of his her children, with the land around the forest of the Thong Nhat, while the fill is set by her family. 1999, indicated Hanoi and in 2000 Deputy State Inspectorate is Duong Ngoc Son has forced local authorities to return land for 4 family her sister. Now his mission to Customs as Deputy Director of Agriculture Department of Dong Nai and Lam wives is on Nguyen Thi Thanh district as the Chairman. Their structure with rapacious officials in the province continue to occupy the mind of the family of her brothers and sisters. In 2003, Dong Nai province to the decision to seize half the land has been paid to the reasons of the Thong Nhat Lam. Land left to tax 100%. In fact at this time, after the report and the central brake parents of the sea a few thousand hec-one land, many officers of Dong Nai in the determination of re-occupied and only the family brother merely offset the deficits. Family of brothers and sisters only resolutely oppose any decision of this and continue to the central. Search is a local chain of pain due to her family. On 15/4/2006 she was robbed of documents related to the land 8000 m 2. On 6/12/2006 only be arrested and convicted 22 months imprisonment for being detained and removed, your time is the time occupied by a household staff of unification and cut down more than 20 forest trees. 6.2008 months, before only from 1, in the President, Chief of Police Bac Son and 1 other person requires ironing out of her home. Her brother is Huynh Van Phong is standing out against the home and protection for her. Ten days later, officials in the above logistic thuẫn for beating it out and throwing petrol bombs in his Body. Family appeal to his government to provinces, provincial pretermit not interfere. On 20/7/2008, received a phone call from a friend invited him to go for the car where a family connection of his parents, the home about 3 km. He called the children Phong Nguyen Thanh re Lam companion. When two brothers just the place to be a group of about 20 dozen youths working the mob, attacked by many types of air hung cause he Phong (31 years) who died and his place Lam (33 years) died during level research hospital. Immediately thereafter, 2 brothers bowel Nguyen Van Duy and Nguyen Van Dung of group objects killing him and two-Lam was from. A week after Nguyen Van Dung released and went to work to protect foreign companies in the university. Police in Dong Nai province has changed the black and white instead that the death of his 2 and Lam Phong is the two gangs “mafia” payment each other, while the family for only 2 named correctly and completely to no conflict with what the family of Mr. & Phong Lam. Only confirmed staff corruption tàn ác local organized inhumane killing 2 of her children for revenge on the brothers and sisters in her family complaints denouce of the Counselor’s Son Bac , Trang Bom district and Dong Nai related robbed of land by the family of his sister and her share of food over 2000 hec ta-forest land in Bac Son. Currently, after much sound from the whitewash, the case killed 2 children who have not only been heard, while the family of brothers and sisters still only threatened attack and rob the soil. At this time only, 4 children and 7 grandchildren who are children of Mr. Lam and his king is vất in Hanoi cry whitewash for husband, for parents, for children and for yourself.

PS : Đọc và nhìn thấy từ lâu những thảm cảnh đau thương do chế độ Cộng sản Vietnam gây ra cho mọi gia đình từ nông thôn đến thành thị . Thật lòng chia buồn và cùng gia đình anh chị cảm nhận nổi đau , căm phẫn . Sự mất mát ruộng đất và người thân do địa phương , công an , chế độ cộng sản gây ra . Mong rằng các mạnh thường quân , các vị chức quyền có nhân tánh , có tình người đứng ra xử lý công bằng cho người dân , một câu trả lời công lý . Mong rằng các vị có chức vụ : báo chí , tin tức thế giới lên tiếng giúp người dân Vietnam lấy lại sự công bằng trong cuộc sống hiện nay . Sự tham lam vô bờ bến của đám người đang nắm quyền trong tay , bọn ác ôn vì bán rẻ lương tâm ra tay hại những gia đình vô tội . Hãy đánh thức sự thật đang bị chế độ cộng sản bưng bít . ( BT July 05 2009 ).

Read and see the long cultivation pain due to the Vietnam Communist cause for all the family from rural to urban. Truly sad and share the same family you feel pain, the plug. The loss of field and relatives of local police, the Communist cause. Expect that the strong regular army and the people have the right character, is the fact handled by the people, the answer justice. Hope that you have position: newspapers, news on the world to help people recover the Vietnam with life today. The greed of termless of understanding is set right in the hands, four ác ôn for sale cheap conscience hand the harm innocent family.Type of facts are the communist hiding. (BT 05 July 2009).

Lire et voir la longue période de culture en raison de la douleur Vietnam communiste cause pour toute la famille des campagnes vers les villes. Vraiment triste et de partager la même famille, vous ressentez de la douleur, la prise. La perte de terrain et des proches de la police locale, de la cause communiste. Attendez que la forte armée régulière et les gens ont le droit de caractère, le fait est pris en charge par la population, la réponse de justice. Nous espérons que vous avez position: les journaux, les actualités sur le monde pour aider les gens à retrouver du Vietnam avec la vie d’aujourd’hui. La cupidité de termless de compréhension est à droite dans les mains, quatre ac ôn conscience à bon marché pour la vente de la part des dommages innocents famille. Type de faits sont les communistes masquer. (BT 05 Juillet 2009).

Lesen und sehen Sie die lange Kultivierung Schmerzen aufgrund der kommunistischen Vietnam Ursache für die ganze Familie vom Land in die Stadt. Wirklich traurig, und teilen die gleiche Familie Sie Schmerzen, den Stecker. Der Verlust des Feldes und Verwandten der lokalen Polizei, die kommunistische Sache. Erwarten, dass die starken regulären Armee und die Menschen haben das Recht, Charakter, ist die Tatsache, durch die Menschen, die Antwort des Rechts. Hoffe, dass Sie Position: Zeitungen, News aus der Welt zu den Menschen helfen, wieder den Vietnam mit dem Leben heute. Die Gier der termless Verständnis ist rechts in der Hand, vier auf Ac zu verkaufen billig Gewissen Hand den Schaden unschuldige Familie. Art der Tatsachen sind die kommunistischen verstecken. (BT 05. Juli 2009)


1 Comment »

  1. 1
    hoang van phi Says:

    lu~ ch0 ma’ viet cong kon nan chung may chet het di!!! ta0 cam thu` chung may vao xuong vao thit!!! c0n me chung may nhan tinh de dau het roi!!!! HAY CHUNG TAY DIET TRU BON CONG SAN VIET NAM!!!


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: