Chế Độ Sâu Bọ Cộng Sản Vietnam

Ở trong nước, một đợt bắt giữ những người yêu nước, những người đòi tự do dân chủ cho nhân dân đang diễn ra quyết liệt. Sau luật sư Lê Công Định, nhà kinh doanh Trần Huỳnh Duy Thức, cô Lê Thị Thu Thu và cô Trần Thị Thu, là anh thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, rồi đến cựu sỹ quan Trần Anh Kim…; 400 tu sỹ ở tu viện Bát Nhã – Lâm Đồng cũng bị công an phối hợp với bọn xã hội đen khủng bố bằng triệt lương thực, ném gạch đá, ẩu đả và dùng cả gái điếm đến gây sự và vu cáo. Cuộc đuổi bắt còn tiếp tục.

Bộ máy tuyên truyền và an ninh lu loa om sòm: có âm mưu lật đổ (!), có kẻ rắp tâm khủng bố (!), những kẻ bất mãn bị bọn phản động (!) từ nước ngoài xui giục, giật dây! Cần phải bắt gấp, vì an ninh quốc gia, vì trật tự an toàn xã hội.

Thế là các quan chức an ninh ra lệnh bắt “khẩn cấp” những con người tay không tấc sắt, luôn công khai chủ trương đấu tranh không bạo động, ôn hoà, bằng lý lẽ, qua trí tuệ trong sáng vì quê hương đất nước, qua trái tim đầy nhiệt huyết vì đồng bào và Tổ quốc thân yêu.

Ai cũng mong được giải thích vì sao lại có đợt lên gân, khủng bố dữ dội những nhà yêu nước và dân chủ đang diễn ra?

Vì bộ chính trị 15 người cầm đầu chế độ toàn trị đang bị chạm nọc; họ đang bị gần như cả xã hội – âm thầm và công khai – lên án ngày càng mạnh mẽ là yếu đuối, nhu nhược với kẻ xâm lược nước ngoài, chỉ “khôn nhà dại chợ”, bị thế lực bành trướng “được đằng chân, lân đằng đầu”, bị xỏ mũi buộc đầu hàng trong trận chiến bôxít, không mảy may biểu lộ ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, không mảy may thể hiện ý thức giữ gìn danh dự và quyền lợi dân tộc.

Từ trong nước, các bạn sinh viên trẻ cho biết vỉa hè Sài gòn và Hà nội cũng như các đô thị khác tràn đầy những câu chuyện rôm rả về thái độ thúc thủ, đê hèn đến ty tiện của những nhà lãnh đạo quốc gia, trước sự ngạo mạn hống hách của những phái viên của thiên triều. Nào là thứ trưởng Hồ Xuân Sơn chỉ dám “giao thiệp” với ngài đại sứ Tàu để “yêu cầu” họ cho ngư dân Việt nam được đánh cá trong vùng biển của mình ! Rồi lại “yêu cầu” các đồng chí Trung quốc thả nốt 12 ngư dân bị họ bắt làm con tin để đòi tiền phạt vạ ngư phủ và chuộc tàu thuyền bị giữ ! Không khác gì quỳ lạy bọn hải tặc !

Rồi những bức ảnh ở Lâm đồng và Đắc nông, trụ sở công ty Trung quốc Chalco trương toàn cờ Tàu, trương bảng lớn toàn chữ Hán, công nhân Trung quốc chửi bới, hoạnh họe, hành hung bà con địa phương ta, cứ như trên Vương quốc của họ vậy. Hải phòng, Thanh hoá, Bình thuận… đầy những làng Tàu như thế !

Giữa lúc ấy thì cả bộ sậu lãnh đạo CS Việt nam lần lượt ôm hôn thắm thiết ủy viên bộ chính trị kiêm Trưởng ban tổ chức TW đảng CS TQ Lý Nguyên Triều, với nụ cười xu nịnh của ông tổng Mạnh xin hứa “đưa tình hữu nghị Việt – Trung lên một tầm cao mới”! Tầm cao nào? Tầm cao của nòng súng Tàu chĩa vào ngư dân hiền lành Việt nam, bắt họ phải dơ tay đầu hàng rồi trói họ, bắt họ phải trả tiền phạt vạ và chuộc thuyền, mỗi chiếc 160 triệu đồng, sau khi băm nát lưới đánh cá của họ?

Lại thêm một nỗi nhục. Mới đây, tham tán kinh tế – thương mại của Sứ quán Trung quốc ở Hà nội Hồ Tỏa Cẩm – nguyên là phóng viên Tân hoa xã ở Hà nội – lớn tiếng yêu cầu lãnh đạo Việt nam chấn chỉnh các báo chí Việt đã phê phán hàng xấu, hàng giả của Trung quốc; viên tự cho là “thái thú” mới này còn ngang ngược đòi lãnh đạo Việt nam bịt mồm bà Phạm Chi Lan, phó phòng thương mại VN và nhà kinh tế Nguyễn Minh Phong vì bà Lan và ông Phong dám lên tivi nhận xét về hàng Trung quốc kém chất lương và chỉ ra chính sách bóc lột nhân công rẻ mạt cũng như chính sách bóc lột lao dộng trẻ em và người tù ở Trung quốc, – những sự thật hiển nhiên mà cả thế giới đều biết rõ. Đã vậy, sứ quán tàu còn ngỏ ý cử ngay một đoàn báo chí sang để dạy dỗ (!) cho báo chí Hà nội.

Họ quen xử sự trịch thượng chỉ vị bộ chính trị Hà nội luôn nhũn như con chi chi đối với quan thầy, trong khi chỉ hùng hổ dọa nạt đàn áp bắt bớ vô tội vạ dân mình, mà đó lại toàn là những thành phần ưu tú, có tự hào dân tộc sâu đậm.

Từ trong nước một bài báo thét lên: “Tổ quốc ta có bao giờ nhục như thế này không!”. Mối nhục này, do nhóm lãnh đạo gây ra, không bao giờ nhân dân ta có thể chấp nhận. Nhân dân, trí thức, tuổi trẻ, chiến sỹ và cựu binh sỹ đều đòi lãnh đạo phải có tư thế đàng hoàng, phải ngẩng cao đầu, nếu không sẽ không còn có tư thế lãnh đạo, tự bỏ rơi tính chính đáng cầm quyền của họ.

Chính vì lãnh đạo không đủ nghị lực, ý chí, không đủ tính lương thiện để cải tà quy chính, để coi chủ quyền quốc gia làm trọng, vẫn cố bám chặt vào nước lớn bành trướng để duy trì chế độ một đảng đã hoàn toàn lỗi thời, vì mù quáng trước đặc quyền đặc lợi của phe nhóm, nên họ lao vào thực hiện nghiêm lệnh của Thiên triều mở gấp đợt đàn áp những ai tố cáo đường lối Bắc thuộc tội lỗi của họ. Xảo thuật đánh lạc hướng này của cả Thày và Trò thật vụng dại .

Tình hình đang dẫn đến những trớ trêu đầy nghịch lý:

– kẻ phạm tội lỗi, sai lầm lại đi bắt bớ, giam cầm, xử án người ngay thật;

– kẻ không có lòng yêu nước lại xử tội, kết án, vu cáo người thật sự yêu nước;

– kẻ dùng bạo lực cầm quyền đàn áp tàn bạo, phi pháp người ôn hoà lại lu loa là bị đe dọa lật đổvà bị khủng bố!

– kẻ không có ý thức danh dự dân tộc lại kết tội người đứng ở hàng đầu bảo vệ danh dự dân tộc bằng chính mạng sống của mình.

Nhân dân ta đang theo dõi sát sao thời cuộc, đang ngẫm nghĩ suy xét bằng cái đầu tỉnh táo của chính mình, để phân biệt phải trái, đúng sai, chính tà, thật giả.

Những giá trị thời đại: dân chủ, tự do, bình đẳng, tình yểm trợ quốc tế và những phương tiện truyền thông hiện đại nhân lên khả năng và tốc độ tiếp cận chân lý cũng như khả năng đạt tới đồng thuận dân tộc của thế hệ người Việt tự do ngày nay.

Mọi người tự nhận là Việt nam, hãy vững tin và dấn thân thật lòng cho Đại Nghĩa Dân tộc. ■

Bùi Tín
Paris 9-7-2009

===============

In the water, a first arrest of patriotism, who claim freedom of people is taking place drastically. After lawyers Le Cong Dinh, businesses Tran Duy Huynh know, the Le Thi Thu Thu and Tran Thi Thu, a master Nguyen Anh Tien Vietnam, then to the former Dr. Tran Kim Anh … 400 doctors in training tu viện uncivil – Lam Dong police also collaborated with four black social terrorism by food thoroughly, throwing bricks and stones, scrimmage and both girls to the cause and slander. In the chase continued.

The propaganda and security laws speakers rackety is subversive plot (!), Who are interested in machines terrorism (!), Those who are mãn any obligations of (!) From foreign incitement, giật wire ! Need to encounter, as national security, for order and social safety.

The officials of the security command to “emergency” of the human hand and not iron, which publicly advocates struggle not alarm, tempered with reason, the intellectual in the morning for home country through the heart racy contract and because the country dear.

One can look forward to explaining why there up near the stage, the terrorist dội the patriotism and democracy is taking place?

Because of the 15 political leader of all the hits are nọc; they are almost all society – quietly and publicly – to the more powerful is spineless, effeminate man with a foreign invasion , only “not long for home”, the powerful evolution “posted foot, signup first”, being xỏ nose first in boxit battle, not machine express the sense of protecting national sovereignty, not the machine can keep its sense of honor and ethnic rights.

In water, the young students for sidewalks Saigon and Hanoi as well as other urban areas are full of juicy stories about the attitudes thúc, villainous company money to the national leadership, before the arrogant domineering but by God’s dynasty. He is Ho Xuan Son dare only “intimate” with his ambassador to Tau “requiring” them to Vietnamese fishermen are fishing in their sea! Then the “request” of Mr. China released 12 fishermen were do they get information to and require fine fisherman and buy back the boats ! Not what the other robbed the sea!

Then photos of Lam Dong and Dak Nong, Headquarters China Chalco head Tau flags, the field bulksheet Kanji, Chinese workers go by, her assault our local children, just as the Kingdom their case. Hai Phong, Thanh Hoa, Binh Thuan … Boats full of villages like!

Between them at the depth of the leaders of Communist Vietnam in turn embrace dear members of the Politburo of the Head of earnings held TW party CS TQ Ly Nguyen Trieu, with smiles lick his total Mạnh would promise ” ogler friendship Vietnamese – the Center on a new high “! Its high time? The gun’s nòng divided into Tau fishermen gentle healing Vietnam, they must get up in arms first and then associated with industrial parks to them, get them to pay a penalty and Redeem boats, each of 160 million, after the destruction dragnet their?

The more a nhục. Recently, Economic Counselor – commercial Chinese Embassy in Hanoi Cam’s Court – was journalists Tan Hoa commune in Hanoi – the large demand leadership Vietnam true of the Vietnamese press criticism to bad, Household of China; Vienna for an “in animal” in this new landscape also requires leaders opposed Vietnam bit mồm Pham Chi Lan, Vice Vietnam Chamber of Commerce and Economic Nguyen Minh Phong as Poland and Mr. Phong television dare to comment on China to poor quality and the exploitation of policy inexpensive labor policies as well as exploitation of child labor and imprisonment in China, – the very evident that both world are known. Has the Embassy is open boats sent out a delegation to press for teaching (!) To press Hanoi.

They treat the familiar excerpt only of the political Hanoi nhún always read as children read to the teachers, while only half-hearted menace to suppress the innocent people and themselves, which again is all the advantages tú, have pride deep ethnic bold.

Since in an article screech: “the country we have ever scandalous as this is not”. The scandalous this group of leading causes, never our people can accept. People, intellectuals, youth, doctors and the doctors are former soldiers claim to have leaders from the decorum, implementation must be horizontal, his courage, if not will no longer be from the leaders, falling up the legitimate their leaders.

Because leaders do not have the resources, the media, lack of opportunities to improve salaries of Ta and to consider national sovereignty as a key, still hold on to large water expansion to maintain the party has a all outdated, because blindly before the special privileges of party groups, they should work on implementation of orders by Thien, the open stage than those who suppress the report of the North the way their sins. Xao of it at all this change and actually vụng wild.

Situation is leading to the return of the full trêu:

– It his sins, go to the wrong gun, detention, trial innocent people;

– Who have no patriotism to treat offenders, the court, the high real patriotism;

– Who used violence leaders suppress cruelty and injustice, unlawful to quiet the speakers are always threatened subversive and terrorist!

– Who have no sense of honor to the nation to the stands at the top protection list of the nation with their lives.

Our people are following the time the stars are thoughtful consider in the first aware of its own, to distinguish left to right the wrong, spelling, it’s fake.

The value of time: democracy, freedom, equality, support of international and local media personnel on the capabilities and speed of access to truth as well as the ability to reach a contract by the ethnic the Vietnamese freedom today.

People themselves to be Vietnam, or region and truly go for Ethnic Dai Nghia. ■

Bui Tin
Paris 9-7-2009

=============

Dans l’eau, une première arrestation de patriotisme, qui affirment la liberté des personnes se déroule de manière drastique. Après Le Cong Dinh avocats, les entreprises Tran Duy Huynh savoir, Le Thi Thu Thu et Tran Thi Thu, maître Nguyen Anh Tien Vietnam, puis à l’ex-Dr Tran Kim Anh … 400 médecins en formation tu vien incivils – Lam Dong, la police a également collaboré avec quatre social noir terrorisme de manière approfondie par les aliments, jeter des briques et des pierres, une mêlée, et les deux filles à la cause et de la calomnie. Dans la chasse continue.

La propagande et les lois relatives à la sécurité orateurs rackety est subversive terrain (!), Qui sont intéressés par les machines terrorisme (!), Ceux qui sont les obligations de l’homme (!) De l’étranger incitation, Giat fil! Nécessité de la rencontre, que la sécurité nationale, de l’ordre et de sécurité sociale.

Les agents de la sécurité commande “d’urgence” de la main humaine, et non de fer, qui prône publiquement la lutte pas d’alarme, tempérée par la raison, l’intellectuel dans la matinée pour les pays d’origine à travers le cœur et racé contrat parce que le pays cher.

On peut s’attendre à expliquer pourquoi près de la scène, le terroriste doi le patriotisme et la démocratie est en place?

En raison des 15 chef politique de tous les hits sont cno, ils sont presque tous de la société – au calme et publiquement – à la plus puissante est mou, efféminé homme avec une invasion étrangère, que “peu de temps pour soi», la puissante évolution “affiché pied, inscrivez-première “, qui est d’abord dans le nez xo Boxit bataille, pas la machine exprimer le sens de la protection de la souveraineté nationale, la machine peut pas garder son sens de l’honneur et de droits ethniques.

Dans l’eau, les jeunes étudiants pour les trottoirs de Saigon et de Hanoi ainsi que d’autres zones urbaines sont pleines d’histoires juteuses sur les attitudes thức, société villainous argent pour les dirigeants nationaux, avant l’arrogance dominatrice, mais par Dieu, la dynastie. Il Ho Xuan Son osent seulement «intime» avec son ambassadeur auprès de Tau “exigeant” pour la pêche sont des pêcheurs vietnamiens dans leur mer! Ensuite, la “demande” de M. Chine a libéré 12 pêcheurs ont-ils besoin de l’information et à la fine pêcheur et racheter les bateaux! Non ce que l’autre a volé la mer!

Puis des photos de Lam Dong et Dak Nong, siège de la Chine Chalco tête Tau drapeaux, la feuille de Kanji, aller par les travailleurs chinois, son agression nos enfants, tout comme le royaume de leur cause. Hai Phong, Thanh Hoa, Binh Thuan … Bateaux plein de villages like!

Entre eux, à la profondeur des dirigeants du Vietnam communiste, à son tour embrasser chers membres du Politburo du chef lieu du bénéfice TW partie CS TQ Ly Nguyen Trieu, avec des sourires lécher son total Mạnh serait promesse “ogler amitié Vietnam – le Centre sur une de nouveaux “! Son temps? Le fusil de Nong Tau pêcheurs divisés en douceur guérison Vietnam, ils doivent obtenir les armes en premier et ensuite associés à des parcs industriels à eux, leur faire payer une pénalité et d’échanger des bateaux, chacun des 160 millions d’euros, après la destruction de leur drague?

Plus un nhục. Récemment, le Conseiller économique – commercial ambassade de Chine à Hanoi Cam’s Court – des journalistes a été la commune de Tan Hoa à Hanoi – la forte demande de leadership véritable Vietnam des Vietnamiens à de mauvaises critiques de la presse, du ménage de la Chine, à Vienne pour un “animal” dans ce nouveau paysage exige également que les dirigeants opposés à peu Vietnam Pham Chi Lan maman, Vice Vietnam Chambre de Commerce et économique Minh Nguyen Phong que la Pologne et M. Phong télévision osent faire des commentaires sur la Chine à la mauvaise qualité et de l’exploitation de la politique de la main-d’œuvre bon marché politiques ainsi que l’exploitation des enfants du travail et de l’emprisonnement en Chine, – le tout à fait évident que les deux sont connus du monde. Est-ce que l’ambassade est ouverte bateaux envoyé une délégation à la presse pour l’enseignement (!) Pour la presse à Hanoi.

Ils traitent le familier extrait seulement de la politique Hanoi nhún toujours lire que les enfants lisent les enseignants, alors que seulement timide menace de réprimer le peuple innocent et eux-mêmes, ce qui est de tous les avantages tú, ont une profonde fierté ethnique gras.

Étant donné que, dans un article screech: “le pays que nous ayons jamais scandaleux que ce n’est pas”. Le scandale de ce groupe de causes, jamais notre peuple ne peut accepter. Les gens, des intellectuels, des jeunes, les médecins et les médecins sont d’anciens soldats de la prétention d’avoir des dirigeants de la bienséance, la mise en œuvre doit être horizontal, son courage, pour ne pas ne seront plus des dirigeants, relevant de la légitimité de leurs dirigeants.

Parce que les dirigeants n’ont pas les ressources, les médias, le manque de possibilités d’améliorer les salaires de Ta et d’envisager de la souveraineté nationale comme une clé, toujours à grande eau pour maintenir l’expansion de la partie a tous dépassés, parce que les yeux fermés avant de les privilèges spéciaux partie de groupes, ils devraient travailler sur la mise en oeuvre des ordres par Thien, le stade ouvert que ceux qui suppriment le rapport du Nord, la façon dont leurs péchés. XAO d’elle à tous ces changements et, en fait, Vung sauvage.

Situation conduit au retour de la pleine Treu:

– C’est son péché, aller à la bonne arme, la détention, le procès des personnes innocentes;

– Qui n’ont pas de patriotisme pour le traitement des délinquants, le tribunal, le véritable patriotisme élevé;

– Qui a utilisé la violence et la cruauté des dirigeants de supprimer l’injustice, l’illégalité de calme les haut-parleurs sont toujours menacées de subversion et de terrorisme!

– Qui n’ont pas de sens de l’honneur à la nation à l’est au top liste de protection de la nation de leur vie.

Notre peuple est le temps suivant les étoiles sont bien prendre en compte dans la première de sa propre conscience, de faire la distinction gauche à droite, le mauvais, l’orthographe, c’est faux.

La valeur du temps: la démocratie, de liberté, d’égalité, le soutien des médias internationaux et locaux du personnel sur les capacités et la rapidité d’accès à la vérité ainsi que la possibilité de parvenir à un marché par les Vietnamiens de souche liberté aujourd’hui.

Les gens se Vietnam, ou de la région et pour vraiment aller ethnique Dai Nghia. ■

Bui Tin
Paris 9.7.2009

2 Comments »

 1. 1
  StarppapCix Says:

  whats up everyone

  just signed up and wanted to say hello while I read through the posts

  hopefully this is just what im looking for, looks like i have a lot to read.

 2. 2
  Carnival Says:

  Great post. Thanks for the info. Great! Check Out my website Miami Carnival Miami Carnival.


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: