Truyền đơn lại được rải ở Chợ Lớn, SàiGòn

(Sài Gòn) – Vào tối ngày 9 tháng 7 năm 2009, tại Chợ Bình Tây, Quận 5 thuộc khu Chợ Lớn nơi có rất đông người Hoa cư ngụ, nhiều truyền đơn đã được đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân rải trong các khu vực này. Cùng thời gian, truyền đơn cũng đã được rải tại Công viên Lê Văn Tám trên đường Hai Bà Trưng thuộc Quận 1, thành phố Sàigòn.

Truyền đơn viết tay, hình thức như biểu ngữ có nội dung phản đối đảng cộng sản Việt Nam cho Trung Quốc khai thác Bauxit tại Tây Nguyên. Trong nổ lực cảnh báo và thông tin cho nhân dân Việt Nam biết âm mưu khai thác Bauxit ở Tây Nguyên của CSTQ nhằm thôn tính đất nước Việt Nam, đảng Dân chủ Nhân dân đã nhiều lần rải truyền đơn, treo biểu ngữ, vẽ khẩu hiểu v.v… lên tiếng phản đối sự kiện này.

Chim bồ câu mang truyền đơn phản đối CSVN – CSTQ khai thác Bauxit

Trước đó, ngày 15 tháng 6 năm 2009 , tại trung tâm mua sắm Co.op Mark trên đường 3/2, thành phố Sài-Gòn, truyền đơn đả đảo đảng CSVN tham nhũng, độc tài và phản bội quyền lợi đất nước cũng đã được đảng viên đảng DCND phát tán. Truyền đơn buộc vào chim bồ câu và đã được nhiều đảng viên đảng DCND thả ngoài trời và ngay trong khu vực mua bán thuộc Trung tâm Co.op Mark.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: