Hoa Kỳ đã ký bản án tự sát khi hợp tác với Trung Quốc.

Tất cả người Việt Nam và những ai am hiểu Trung Cộng đều biết sự nguy hiểm và bành trướng khi Trung Quốc một khi con quỷ này bị đánh thức tỉnh. Ngày hôm nay chính quyền đại diện Hoa Kỳ Barack Obama đã ký bản hiệp ước với Trung Cộng đánh dấu ngày tàn lụi của Hoa Kỳ sắp đến trong tay người Trung Quốc. Vì lòng tham một lúc mà Hoa Kỳ đã ngang nhiên bán rẻ tương lai dân tộc và địa thế cường quốc của mình trên thế giới vào tay TQ. Theo hiệp định hợp tác thì sẽ dẫn tới tình trạng Hoa Kỳ vẫn phải ngửa tay xin tiền từ TQ bằng bán trái phiếu. Tuy nhiên TQ sẽ không mua mà chỉ bán hàng TQ thay tiền, một là phát triển kinh tế TQ, hai là giết chết công nghiệp Hoa Kỳ, ba là giết chết các công dân Hoa Kỳ biến họ trở thành những người thất nghiệp, và ngồi ôm một số nợ khổng lồ để sau này trở thành nô lệ cho Trung Cộng.

Với chính sách tiêu diệt cộng sản không triệt để sẽ là một tai họa lớn sau này cho những thế hệ kế tiếp tại Hoa Kỳ. Các cụ có câu ” Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, những việc ngày nay của chính quyền Hoa Kỳ không khác nào đã thả hổ về rừng (hổ=TQ), sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiệm trọng sau này. Việc để TQ trở mình và có cơ quật ngã Hoa Kỳ là một điều khó nuốt đối với người Hoa Kỳ nhưng sẽ trở thành hiện thực nếu Hoa Kỳ tiếp tục chính sách như hiện nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: