Võ Nguyên Giáp báo động về Nguyễn Chí Vịnh

Vụ Tổng Cục 2 nổ ra bắt nguồn từ lá thư của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ngày 3/1/2004 gửi cho Ban chấp hành TW, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm Tra TW dài 7 trang, trong đó lần đầu tiên tương Giáp dùng từ “Siêu nghiêm trọng ” để chỉ Vụ án Tổng cục 2.

Tổng Cục 2 được lập trên cơ sở của Cục 2 là Cục Quân Báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, được nâng cấp lên đến ngang hàng với bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, trực tiếp với bộ Quốc phòng, với những quyền hạn đặc biệt về an ninh, tình báo, phản gián, bảo vệ nội bộ Nhà nước, Đảng, Quân đội, có quyền thăm dò mọi người kể cả những vị trí cao nhất. Tổng cục 2 lại có quan hệ đặc biệt với Cục Tình Báo Hoa Nam – Trung Quốc.

Tướng Giáp yêu cầu giải thể ngay TC 2, đưa nó trở về chỗ cũ, là Cục Quân Báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Chính trị và TW đầu năm 2005 đã quyết định lập Ban điều tra liên ngành xem xét vụ này, nhưng Bộ Chính trị đã ếm nhẹm bản báo cáo đặc biệt của Ban này, không đưa ra TW, cũng không đưa ra Đại hội X. Do ý đồ của Đỗ Mười và Lê Đức Anh, Nguyễn Chí Vịnh không những được cử là Tổng Cục trưởng TC 2, còn được thăng Trung tướng và nay là Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng (không công bố công khai).

Còn vụ T4 là vụ do TC2 của Nguyễn Chí Vịnh bịa ra rằng họ đã cài được một nội gián trong CIA Mỹ mang bí danh T4, và T4 cho biết hàng loạt các vị như: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An, Võ Văn Kiệt , Võ thị Thắng … đều làm việc, công tác với CIA.

Vụ án Siêu nghiêm trọng TC 2 bị bóp chết, ỉm đi, chủ yếu là do Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh cùng Đỗ Mười và Lê Đức Anh cùng nhau duy trì hiện trạng ổn định bên ngoài, theo ý muốn của Bắc Kinh.

Gần đây Trung tá Vũ Minh Trí ở trong TC 2 (hình như đã về hưu) gửi thư cho TW, Bộ Chính Trị, cho ĐT Giáp, tố cáo những việc làm tệ hại vô nguyên tắc, bừa bãi, tham ô, gia đình trị, phe cánh, đồi trụy của TC 2. Tướng Giáp ngày 10/6/2009 đã gửi thư cho BCT, Ban Bí Thư, UB Kiểm tra TW yêu cầu mở một cuộc điều tra đặc biệt và giải quyết triệt để vụ án Siêu nghiêm trọng này.

Thư dưới đây của ông Giáp ra đúng lúc tình hình đang sôi sục do vụ Bô Xít, vụ Biển và Đảo, vụ ngư dân ta bị tàn sát, vụ Phật giáo ở Lâm Đồng, Giáo dân Thái Hà rồi Tam Toà, v.v… đẩy BCT, TW vào tình thế rất gay gắt vậy.

Độc giả có thể tìm đọc 2 cuốn sách: Vụ án Siêu Nghiêm trọng T2-T4 và cuốn Cung Vua và Phủ Chúa để hiểu rõ hơn các vấn đề trên.

========//===========

Nguyễn Chí Vịnh là con ruột của đại tướng CSVN Nguyễn Chí Thanh. Vịnh sở hữu 2 bệnh viện tư nhân và ít nhất 3 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ cao cấp ở Campuchia và Lào. Ở trong nước Vịnh là chủ trung tâm dịch vụ Tây Hồ, một trung tâm làm ăn lớn, y thao túng công viên nước Hồ Tây và nhiều công trình khác của chính phủ. Vịnh là 1 tay tham nhũng hạng nặng nhưng nhờ có chức quyền và ô dù to nên vẫn còn tại vị.

2 Comments »

  1. 1
    Mạc Văn Hùng Says:

    Đả Đảo Cộng Sản . Đả Đảo Trung Cộng . Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm . Treo cổ mấy thằng Việt gian cộng sản đi . Cộng sản bán nước . Hồ chó minh tên phản đồ dân tộc , con cháu giặc Hồ sẽ bị quả báo . Tôi là mạc rệp cũng đả đảo Hồ bán nước .. Người Việt yêu nước muôn năm hãy đứng lên vì tự do dân chủ .. Việt Nam đất nuớc tôi yêu .

  2. 2
    butthep Says:

    Thank you for your comment this topic hehe .. Cong San bullshit .. kaka .


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: