Đảng Ta Góa Chồng ..

Bác là cha đảng là mẹ

Từ  ngày  bác mất đảng  ta goá chồng ,

Lủ con tham  nhũng  thì đông

Thạch sanh thì  ít , Lý thông  thì nhiều .


Cái đảng ( không biết là ” đảng ” gì  ? Đảng cướp hay ” cô hồn cắc đảng ” ) vậy mà có cái thúng đảng ra đời trong đất nước Việt Nam thì dân nghèo thêm nghèo , dân khổ thêm khổ  , một bửa lo không đủ no .. trong khi  cái đảng lại  giăng vòng tay phốp pháp thay vì giúp dân , lại dùng đôi tay cướp đất , cướp nhà thờ , đàn áp tôn giáo .. Nhìn xa thì cứ ngở những tên sa – tăng .. nhìn gần hoá ra là đảng nhà ta , mấy ông là ai thế .. chẳng là ai , chẳng phải danh gia vọng tộc nào hay môt học thức gia nào hết mà chỉ là mấy chú thất  học đi lừa gạt lòng dân , kháng chiến chống Mỹ cứu nước …mấy chú lừa luôn cả các đồng chí kháng chiến giải phóng miền Nam đất nước của  mình . Lừa dối thiên hạ  bán đất nước , chia nhượng  Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung cộng .. à , Trung cộng đáng để mấy chú cộng sản nể sợ lắm à .. không  sợ sao được .. thằng cha thằng bố  cấp đảng còn khúm núm còng lưng  bắt tay vâng vâng dạ dạ , tiếng u tiếng ta  không biết làm sao dám cải .. à , mà không  cái mặt  nào của mấy chú cũng đục ngu .. mây đen che phủ cả khuông mặt bởi  cái dân chủ tự do lừa phỉnh , nếu muốn học để sáng suốt thì mấy chú  nên học từ người dân sự nhân từ , lương thiện từ tôn giáo , nếu mấy chú học được t ừ người dân  những  sự lành ,  sự thiện thì mấy chú sẽ có dũng khí  đối  diện với luật rừng của đảng và lên  tiếng cùng người dân .. Đất của nước ta Việt Nam – Nước của chúng ta Việt Nam , không thể chia năm xẻ bảy cho trung cộng ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: