Tiên sư cha nó!

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng. Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng: – Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than. Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn. Cán vẹm thẩm vấn: – Anh chửi ai là thằng già khốn nạn? – Thưa Cán bộ, tôi chửi….Dương văn Minh ! Cán vẹm không vừa: – Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không? Anh chành thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bải: – Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ. Cán vẹm cười gằn: – Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? – Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc? Anh thanh niên lắc đầu: – Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở. Cán vẹm khe khẽ gật đầu: – Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa? Anh thanh niên lễ phép đứng lên: – Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên “thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ” Cán vẹm vỗ bàn: – Anh kia anh chửi ai thế? – Thằng già Minh. Dương văn Minh! Cán vẹm bực quá, gầm lên: – Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay ! – Xéo mau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: