Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tự do Internet tại Việt Nam

Tin Hoa Thịnh Ðốn – Như tin đã loan, hôm qua nữ Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez đã tổ chức và điều hợp một buổi thuyết trình về tự do Internet tại Việt Nam. Các thuyết trình viên cũng như các dân biểu Hoa Kỳ hiện diện tại buổi điều trần hôm qua đã cho rằng người dân Việt Nam không được quyền sử dụng Internet như một phương tiện trao đổi và phổ biến tin tức, truyền bá và cổ võ cho những nền tảng tự do căn bản của con người, và hơn thế nữa như một cách để bày tỏ sự suy nghĩ cũng như chính kiến của mình.

Buổi thuyết trình về tự do thông tin mạng tại Việt Nam đặt dưới sự chủ tọa và điều hợp của nữ Dân Biểu Loretta Sanchez, bên cạnh hai đồng viện cùng chuyên tâm đến những vấn đề củaViệt Nam là Dân Biểu Zoe Lofgren và Dân Biểu Joseph Cao Quang Ánh. Thuyết trình đoàn bốn người gồm ông Hoàng Tứ Duy của Việt Tân, một đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ, ông Robert Guerra, giám đốc kế hoạch của Tự Do Internet Toàn Cầu, một chương trình đang được Freedom House thực hiện, Tiến sĩ Sophie Richardson thuộc Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền Human Rights Watch, và ông Nguyễn Ngọc Bích là Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Lên tiếng khai mạc buổi thuyết trình, Dân Biểu Loretta Sanchez khẳng định trong lúc hầu hết mọi nơi trên thế giới đều xem Internet như một phương tuyện giao lưu tuyệt vời để chia sẻ thông tin, thì trái lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại xem đó là mối đe dọa đối với chế độ mà họ đang cầm quyền. Hậu quả là trong nhiều tháng qua nhà cầm quyền Việt Nam liên tục tiến hành những chiến dịch nhằm hạn chế Internet, kiểm soát quyền tự do thông tin mạng, bắt bớ và giam cầm những nhà báo, những blogger, những nhà bất đồng chính kiến những nhà tranh đấu dân chủ đã sử dụng Interent để phổ biến hay chia sẻ quan điểm của họ.

Ðể trả lời cho những hành động đó, nhóm Vietnamese Caucus quyết định thực hiện những buổi thuyết trình như thế này để cổ vũ cho quyền tự do Internet, đồng thời tìm phương cách khuyến khích và hỗ trợ cho những người đang sử dụng Internet ở Việt Nam.

Các Dân biểu cũng đã gởi thư cho những công ty cung cấp dịch vụ Internet như Yahoo, Google và Microsoft để lưu ýsự tiếp tay của họ trong cái gọi là khởi xướng mạng lưới toàn cầu, hướng tới mục đích tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do Internet cho Việt Nam. Trong phần của mình, ông Hoàng Tứ Duy cho là phải áp lực cải tổ luật pháp ở Việt Nam, nhất là là điều luật phi lý là Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự, hay là cái nghị quyết mới giới hạn quyền internet thì phải bỏ đi.

Ðối với ông Robert Guerra của Freedom House, thông qua chương trình Internet Toàn Cầu mà ông là giám đốc kế hoạch thì ông có thể đoan chắc rằng Cộng sản Việt Nam đang tập trung vào chuyện đàn áp quyền tự do thông tin Mạng, theo dõi các blogger ở trong nước, nghĩa là Việt Nam cố gắng bằng mọi cách hạn chế Internet càng nhiều càng tốt. Ông nói chính những hành động đó cản trở bước tiến và sự phát triển của người dân Việt Nam.

Bà Sophie Richardson thuộc Human RightsWatch nói ai cũng có thể thấy nhà cầm quyền Việt Nam tìm cách đề ra cả tá nghị quyết hoặc luật lệ chỉ trong mục đích hạn chế Internet, coin gười sử dụng thông tin mạng như tội phạm nếu chẳng may người đó đi trái với luật lệ hay qui định mà nhà nước áp đặt. Ông Nguyễn Ngọc Bích thì cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thất bại tại vì rằng không ai có thể cưỡng lại được sự phát triển của Internet trên thế giới.

TĂNG NI LÀNG MAI GẶP TÒA ÐẠI SỨ CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI PHÁP

Tin Paris – Theo tin của Ðài RFI, vào hôm thứ hai vừa qua một phái đoàn thiền sinh ngoại quốc đã đến tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris bày tỏ mối quan ngại về vụ Bát Nhã. Một tu sĩ Làng Mai là thầyTrung Hải, cho biết phái đoàn gồm những tăng ni người Pháp và Ðức và là học trò của Thiền Sư Nhất Hạnh. Những tăng ni này đã mang theo nhiều đóa hồng tượng trưng cho các tăng sinh Bát Nhã để tặng cán bộ tòa đại sứ Việt cộng tại Paris.

Phái đoàn tăng ni do sư cô Giác Nghiêm, người Pháp, nguyên là thành viên của tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới hướng dẫn, trao đổi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Ðại diện Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng cho rằng Nhà nước không có can thiệp hay đàn áp tăng ni. Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris đi vắng và người đứng ra tiếp phái đoàn là bà Tố Uyên, cố vấn của ông đại sứ, cùng một người khác là bí thứ thứ nhất tòa Ðại Sứ.

Cuộc gặp gỡ được thầy Trung Hải nói là kết quả rất kém vì phía Cộng sản Việt Nam vẫn một mực chối rằng vụ Bát Nhã không hề có sự can thiệp của công an hay chính quyền mà chỉ là chuyện nội bộ của Làng Mai. Trong khi đó thì sự quan tâm của dư luận với số phận của các tăng sinh Bát Nhã vẫn tiếp tục.

Trang mạng bauxite vietnam vừa công bố danh sách cập nhật về những người đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gởi các lãnh đạo chóp bu của Việt Nam kêu gọi ngưng đàn áp các tăng sinh Bát Nhã. Bức thỉnh nguyện thư này công bố hôm 5 tháng 10, có 67 chữ ký đầu tiên trong đó có nhiều bậc trí thức,văn nghệ sĩ, nhà báo tên tuổi trong và ngoài nước. Cho đến nay đã có 352 người bao gồm 342 người Việt và 10 người ngoại quốc ký tên vào thỉnh nguyện thư này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: