MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI THÀNH THẬT .

Hãy theo dõi một cuộc đối thoại rất…thành thật & vô cùng thú vị giữa Tự Do Mỹ & Cộng sản VN

BUSH  : Ở Mỹ Công nhân lãnh lương trung bình là 1500$ US, nhưng chỉ cần chi ra 800$ để đảm bảo cho đời sống !
DŨNG  : Vậy họ làm gì với số tiền riêng còn lại ?
BUSH   : Đó là chuyện riêng của họ , chúng tôi không quan tâm, không có trách nhiệm. … Thế Công nhân ở VN thì sao ?
DŨNG  : Ở VN lương công nhân viên chức khoảng 800.000 $VN một tháng ,và mỗi tháng chi tiêu  tối thiểu cần đến 3 triệu đông VN .
BUSH   : Trời !!! vậy họ kiếm đâu ra số tiền thiếu hụt đó
DŨNG  : A! đó cũng là việc riêng của họ . Nhà nước chúng tôi rất tôn trọng đời tư của nhân dân , nên không thắc mắc , không tò mò, không quan tâm đến … như các ông !!

BUSH : Nghe nói ông cũng đa từng là Luật sư . Vậy xin cho biết ông học luật bao giờ và ở đâu ?
DŨNG : Tôi sớm học luật từ khi 14 tuổi , khi đi theo du kích VC vào bưng, học LUẬT ở trong RỪNG và được trường đảng „Hồ Cáo“ cấp bằng ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: