Hoa Cứt Lợn !

Chỉ có nền giáo dục ” tiêu chảy cấp” của xã hội Viet Cong [ Cong San ]  là mới sản sinh ra những hoa trái không giống ai !

Thật khó tưởng tưởng được một học sinh lớp 8, mà làm một bài luận văn, xem thì phải bịt mũi, bới nó bốc mùi …cứt lợn.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: