Công An Cộng Sản Việt Nam Noi Gương và Học Tập Đạo Đức Bác Hồ!

Cô gái trần truồng bị bắt đứng trước mặt công an –  trong video do công an cộng sản

Việt Nam đã thấm nhuần tiêu chuẫn đạo đức Bác Hồ quay và tung lên mạng

Cô gái không được phép mặc quần áo mà phải trong tư thế trần truồng ký biên bản

giấy tờ  của các công an cộng sản thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Bác Hồ

Nhờ bao năm học tập tư tưởng của Bác, tên công an này vừa làm biên bản vừa ngắm

cô gái trần truồng đứng trước mặt chúng

Cô gái bật khóc sau khi bị những tên công an CSVN noi gương Bác Hồ bắt phải giang tay chân ra

để chúng chụp hình….đưa lên mạng!!!!

Gần đây giới trên mạng internet phẩn nộ về một đọan video do công an cộng sản Việt Nam quay lại cảnh bắt và hỏi cung hai cô gái Việt Nam hành nghề mãi dâm. Hai cô gái bị bắt đứng trần truồng trước mặt chúng trong lúc chúng làm giấy tờ, cùng lúc chúng dùng những lời nói thậm tệ để chửi rủa hai cô gái này.
Cảnh quay của các tên công an cộng sản VN học và làm theo đạo đức Bác Hồ chỉa ngay vào những vùng nhảy cảm của hai cô gái và quay video liên tục. Khi chụp hình lấy khẩu cung, hai cô gái đã lấy tay che phần kín và những nơi nhậy cảm của mình thì bị chúng bắt buộc phải giang hai tay ra cho chúng chụp hình. Một cô gái đã bật khóc khi bị công an Bác Hồ hành hạ như vậy!
Hành động này đối với nhân phẩm của người phụ nữ, dù họ làm bất cứ nghề gì, chỉ có xãy ra trong một đất nước triệt để học tập làm theo gương đạo đức của Bác Hồ. Nhưng cho dù họ có hành nghề bán dâm, nhưng ít nhất là họ bỏ ra tấm thân và sức lao động của họ để đổi lấy đồng tiền một cách chính đáng, chứ không đi ăn cắp của một ai. Còn hành động tham nhũng cả triệu Mỹ Kim của những tay cán bộ gộc cộng sản như Huỳnh Ngọc Sĩ, xui gia của Nông Đức Mạnh ở PMU18 , và của hàng triệu tên cộng sản khác thì hành động đó gọi là hành động gì? Nếu đó  không phải là hành động ăn cắp trên máu mũ và sức lao động của người dân Việt Nam! Nếu so với hành động ăn cắp qua các kế hoạch tham nhũng tinh vi của chế độ cộng sản và cái hành động bán sức lao động của người phụ nữ thì cái cái nào đốn mạt hơn?
Ngày hôm nay qua đọan video này được phán tán trên mạng, nếu không phải do chính những tên công an tung lên thì ai tung lên? chúng ta đã thấy rõ tình trạng suy đồi về đạo đức tại Việt Nam nhất là của những tên đang cầm quyền và xử dụng quyền thế để chà đạp lên đầu lên cổ người dân Việt Nam.
Đọan video bắt hai cô gái trần truồng đã xuất hiện trên mạng youtube vài giờ vào đêm 16 tháng 11, 2010, nhưng sau đó đã bị công ty youtube lấy xuống vì chứa đựng những hình ảnh trái với luân lý và văn hóa của những con người văn minh.

Cũng qua đoạn video này, cũng như những hình ảnh của những người dân oan Việt Nam, nó khẳng định một điều rất rõ ràng đừng mơ tưởng đến sự thay đổi chính sách của CSVN, mà phải là một cuộc cách mạng Nhân Chủ tại Việt Nam, qua đó, cái giá trị của con người Việt Nam phải được trả lại. Qua đó con người là cứu cánh chứ không phải là phương tiện, và qua đó mọi con người không biệt nam nữ, sắc tộc, tôn giáo bình đẳng như nhau! Phải xoá bài làm lại từ đầu thì mới mong rằng Việt Nam gia nhập được nền văn minh của nhân loại!

>> MỜI CÔ CHÚ BÁC & ANH CHI EM Vào link dưới đây để ký tên và điền đơn phản ảnh công an VN có những hành động mất đạo đức :

http://www.gopetition.com/petition/40754/sign.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: