Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước của Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế

Toàn thể đồng bào Việt Nam yêu quí,

Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố:

– Tự Do hay sống nhục!

Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công.

– Nông dân: Chống cướp đất canh tác!

– Công nhân: Chống bóc lột sức lao động!

Chúng ta muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp, tự do sinh họat chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia.

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY !

Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ để mất đất, mất biển. Chủ quyền Tổ Quốc bị đe dọa.

Cũng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động!

Bất mãn bị đàn áp. Phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất.

Tòan dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ Tổ Quốc.

XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BUỘC CHÚNG PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN.

Giới trẻ Việt Nam, lực lượng phản ứng nhanh, có điện thọai di động dùng di động, có internet dùng internet, có loa dùng loa, có miệng dùng miệng để liên lạc, huy động, tổ chức quần chúng xuống đường biểu tình. Hàng triệu con tim yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng khí thế dời non lấp biển, quyết tâm:

– Quét sạch độc tài cộng sản.

– Xây dựng Việt Nam Mới Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và     Tiến    Bộ.

HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC!

MUỐN CỨU NƯỚC HÃY XUỐNG ĐƯỜNG!

========================================

Let’s stand up and declare: Living free or living in shame

Let’s take to the streets to bring an end this corrupt and exploitative dictatorship and to demand jobs, food, shelter, education, healthcare.
Let’s fight against oppression.
Let’s fight against injustice.
Farmers: Let’s end land grabbing!
Workers: Let’s end labour exploitation!

We want a just society in which everyone can enjoy fundamental human rights such as: freedom of information, freedom of expression, freedom of the press, freedom of internet usage, freedom of religion, freedom of movement, freedom of enterprise, freedom of forming labour unions, freedom of assembly, and freedom of engaging in political activities in a pluralistic regime which allows people to choose worthy leaders of the country.

Our country is in danger!

The Vietnamese Communist Politburo and their brutal offspring have sold out our land and sea territories. Our Motherland’s existence is in peril.

The Vietnamese Communist Politburo and their cruel offspring have driven our country to the brink of bankruptcy through wasteful, inefficient investments; incredible wealth is in the hand of a small group of corrupted apparatchiks while the majority of people live in abject poverty; the cost of living is soaring; the prices of electricity, water, and gasoline are rising day by day; the Vietnamese “dong” is losing its value while wages and salaries are stagnant.  People, especially labourers, have to toil night and day yet can’t make a decent living.

The dissatisfied are suppressed; the dissidents are imprisoned.  Nguyen Phu Trong – the Party boss — and Nguyen Tan Dung —  the Government boss – have resorted to the secret police as their main weapon of control  and shamelessly justify their mounting crimes against the people and the country.

Let’s all rise for our well-being, for democracy, and for the preservation of our Motherland.

Let’s take to the streets, deliver unrelenting lightning blows against the Politburo, and force them to return power to the people.

Vietnamese youth, our quick response corps: Let’s use all means at our disposal – cellular telephones, internet, megaphones, words of mouth – to spread the message, connect with one another, and urge people to take to the streets to protest.

Millions of patriotic hearts with unbounded energy, ready to move mountains and part oceans, are determined to:

– Get rid of the Communist dictatorship;

– Build a new free, democratic, humanitarian, and progressive Vietnam.

Let’s take to the streets to save our country!

Let’s save the country by taking to the streets!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: