Hình ảnh thể hiện tư cách con người…

Hình 1:
Người mắt xanh… chỉ cười…thăm dò….

Ông Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu tươi cười nhìn thẳng vào người đối diện, vui vẻ cởi mở, rất có phong độ.

Hình 2:
Người mắt xanh cúi xuống nói nhỏ : Thấy bộ mặt đểu cáng của chú mày chẳng làm được gì…Chính phủ Mỹ cho chú mày một cơ hội để quậy phá Miền Nam….

Tên Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ vừa khoái vừa hơi ngượng, ngó chỗ khác lí nhí : Yes ! Sir.

Hình ảnh thể hiện phong cách và tư cách của con người….

BTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: