Chuyện BỰC MÌNH

V nói vi chng : Cái bếp đin không thy nóng, anh xem thế nào sa giúp em..
Cô v chưa mói hết câu ông chng đã gt lên : Sa ? tôi đâu phi th đin!
Nói xong lin lên xe đi làm.
Ngày hôm sau cô v li nói : Cái bàn nhà mình gãy mt chân ri, anh đóng li giúp em đi.
Ông ch
ng li gt lên : Đóng bàn? Tôi đâu phi th mc!
Nói xong lin lên xe đi làm.
Chiu v, anh chng thy v đang nu ăn bng bếp đin, nhìn sang thy cái bàn đã có đ chân.
Ng
c nhiên lm anh ta bèn hi : Ai sa my th đó vy?
Ch v tr li rng đã nh ông hàng xóm sa giùm.
Anh chng hi tiếp :Thế lão đòi bao nhiêu ?
Ch v : Ông y nói  vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoc cho ông y ” YÊU… ” mt chút.
Thế cô nhn vá cái áo sơ mi cho lão ta ch?
Anh điên à? Tôi đâu phi th may ?

Anh chồng bực mình lấy xe chạy lại bạn…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: