Cuoi chut ..

Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi :
– Tại sao anh bị vào tù?
– Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.
– Như vậy có gì đáng bị tù đâu ? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù ?
– Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn “Thằng Ngốc” của Dostoevski.
– Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn “Thằng Ngốc” đó đi.
– Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.
– Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu ?
– Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách “Gia Đình Bất Hạnh”.
– Rồi sau đó ra sao?
– Công an đến cảnh cáo tôi , tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?
– Có mới chết chứ ! Tôi lại sơ ý để cuốn “Alibaba và 40 tên cướp” dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?
– Chưa, sau khi đút lót ít tiền , tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình “bác Hồ” vào đó.
– Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?
– Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách “Tên Trùm Mafia” dưới chân dung bác Hồ

 

Xin Làm Đám Cưới cho Con

Năm 1976, tại Nghệ An, ông Thành viết đơn xin làm đám cưới cho con .Thời đó, Đảng và Nhà Nước không cho phép hội họp hay tụ tập đông người …… Đám cưới thì phải đông người, nên phải làm đơn xin phép làm đám cưới cho con.

Trong đơn ông viết, “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Độc Lập, Hạnh Phúc” phía trên, sau đó là nội dung xin phép …

Khi nộp đơn tại xã, anh Xã Trưởng, đảng viên, chất vấn:
– Đơn ông viết thiếu rồi, không đầy đủ.
Ông Thành đáp:
– Thưa đồng chí Xã Trưởng, thiếu chỗ nào?
Xã Trưởng chỉ vào đơn nói:
– Ông viết thiếu, phải viết là “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”, sao ông chỉ viết “Độc Lập, Hạnh Phúc” không có “Tự Do”.
Ông Thành nói:
– Tôi viết không thiếu, đồng chí xem lại, viết như đồng chí là dư thừa đó, vì nếu có “Tự Do”, tôi đâu cần phải xin phép làm đám cưới cho con …

Đồng Chí Xã Trưởng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ ông ấy đúng, cần phải “Đổi Mới” và “Thay Đổi”!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: