Archive for the ‘Hội Luận VN Trước Hiểm Hoạ Trung Cộng’ Category

Hội Luận VietNam Trước Hiểm Hoạ Trung cộng

May 4, 2009

Live SBTN 4/29/2009

Phan 1 :

http://www.megavideo.com/?v=1VJAHDX8

Phan 2 :


http://www.megavideo.com/?v=H6HJI7O8

Phan 3 :

http://www.megavideo.com/?v=6XB5MG4D

Phan 4 :

http://www.megavideo.com/?v=UBD9J75T

Advertisements