Archive for the ‘Video Clips (CS)’ Category

Video Tài Liệu “ĐỨNG LÊN VÌ VIỆT NAM”

November 18, 2010

Su That Ve Ho Chi Minh ( Video )

July 16, 2009

http://butthepsaigon.blogspot.com/

Quy vi muon download ve coi dvd player tai nha`& chuyen cho nhieu nguoi xem , link duoi day quy vi co the download ve & join lai . Cam on nhieu .

Links ISO Gồm Có 10 Links Mổi Links là 446.46 MB

( link ban TinhBuon , cam on TB nhieu da upload )

001: http://www.megaupload.com/?d=31NFNGVD
002: http://www.megaupload.com/?d=5O1RLZAY
003: http://www.megaupload.com/?d=956Q8E4E
004: http://www.megaupload.com/?d=8R6Y4YF8
005: http://www.megaupload.com/?d=5NJJS909
006: http://www.megaupload.com/?d=7LH79OYU
007: http://www.megaupload.com/?d=ZTUJYV0A
008: http://www.megaupload.com/?d=MACPAQPA
009: http://www.megaupload.com/?d=E4QZ9767
010: http://www.megaupload.com/?d=3KWFIE34

Duyệt Binh Ngày Quân Lực VNCH

June 21, 2009

Các Cô Chú Anh Chị nếu không thấy màn hình Video thì bấm vàolink bên dưới để xem video . Chúc C ô chú anh chị nhiều sức khoẻ , an lành .

http://www.megavideo.com/?v=425VCOYT

CSVN lại tìm cách khuyến dụ Việt kiều

May 3, 2009

Công An Chửi Cs

April 28, 2009